Wat is een Value Chain Analysis (VCA)?

Wat is een Value Chain Analysis precies, en wat heeft mijn onderneming daar aan? In dit artikel lees je waarom een VCA essentieel is voor elke onderneming.

Voor efficiënte en effectieve Business Development, voor het MKB tot grote multinationals, is een Value Chain Analysis (VCA) essentieel. De processen binnen een onderneming zijn onder te verdelen in twee processen, namelijk het primaire proces en het secundaire proces. Het primaire proces bestaat uit de Value Chain die bestaat uit de stappen die nodig zijn om de input naar de outputs te transformeren. Bij elke stap in dit proces horen activiteiten met bijbehorende kosten. Achter de kosten die horen bij deze activiteiten zitten Cost Drivers. Denk hierbij aan salaris, huur, licenties, overhead, etc.

Het secundaire (of support) proces omvat alle activiteiten van de onderneming die het secundaire proces steunen. Dit omvat afdelingen als Human Resource Management, IT, etc. Ook hier heeft elk onderdeel zijn eigen Cost Drivers. Dit twee-proces model wordt Porter’s Value Chain genoemd.

Porter’s Value Chain Analysis

Een VCA wordt waardevol voor een bedrijf wanneer je het verband tussen de Cost Drivers en de toegevoegde waarde aan het proces kan bepalen. Als er een sterk verband is tussen de twee kan het waardevol zijn om meer resources naar de bijbehorende activiteit te sturen. Anders is het interessant om te onderzoeken waardoor en activiteit relatief minder oplevert.

Dit is de stap waar Data Integratie van pas komt. Na het vaststellen van de Value Chain kan er bepaald worden waar bepaalde databronnen naar gecommuniceerd moeten worden om efficiëntie te verhogen. Het is aangetoond dat heldere interne communicatie financiële performance significant verbetert (ROI benchmark), en datacommunicatie is een van de meest objectieve, heldere bronnen van communicatie als de data duidelijk gevisualiseerd wordt. Het is hierbij belangrijk dat de juiste data bij de juiste afdelingen komen. Een Marketing and Sales afdeling van een productiebedrijf heeft bijvoorbeeld waarschijnlijk minder aan data over de prijzen van rauwe grondstoffen dan Operations.

Échte business development wordt dus behaald door data integratie, en data integratie gaat om het krijgen van de juiste data op de juiste plaatsen op de juiste manier. Zie onder voor een voorbeeld van een data-integratie schema. Hierbij krijgen alle afdelingen de nodige informatie van het bedrijf zelf, evenals van externe databronnen en een app die de klanten gebruiken.

Zo ziet data integratie er uit.

Door middel van een centraal datapunt, ofwel de Data Bus, kan alle data op een centraal punt bewaard en geanalyseerd worden. Ook kunnen er gemakkelijk nieuwe databronnen toegevoegd worden en gecommuniceerd worden aan de relevante stappen in de Value Chain. De performance van de verschillende Value Chain stappen kunnen ook terug worden gecommuniceerd naar de Data Bus, en vervolgens weer naar andere processen die hier iets aan hebben. Het is bijvoorbeeld relevant voor Inbound Logistics om te weten hoe het met Sales gaat om een stijging in inkoopvolume te kunnen voorspellen. Dit is hoe een goede Value Chain Analysis en Data Integratie samen leiden tot efficiënte groei.