CASE

DUWO

Wat vinden de bewoners?

2022

De opdracht

Voor een grote huisvester met meer dan 33.000 studentenkamers en woningen in Amsterdam, Amstelveen, Delft, Den Haag, Deventer, Haarlem, Hoofddorp, Leiden en Wageningen. Ze zijn actief betrokken bij het geluk en de tevredenheid van hun bewoners en heeft om deze reden in 2022 bij een aantal wooncomplexen pakket lockers geplaatst om diefstal van pakketten te voorkomen. Om het effect van deze pilot te meten is FeoDat ingeschakeld om een goed onderbouwde en samenhangende enquête te maken waarvan de resultaten ready to analyse zijn.

Postman in student flat

De uitwerking

Als eerste zijn wij uitbundig in gesprek gegaan met de klant om te bepalen op welke vlakken zij geïnteresseerd waren in het effect van het plaatsen van de pakketwanden. Hier kwamen een aantal thema’s uit welke wij hebben uitgewerkt tot specifieke vragen op basis van wetenschappelijke literatuur. Dit waren thema’s als de impact op het gevoel van veiligheid, het gebruiksgemak van de pakketwanden en de frequentie van gebruik. Ook hebben wij in de enquête een onderdeel meegenomen waarmee we meten of de pilot invloed heeft gehad op het gevoel van betrokkenheid van de huisvester bij de bewoners.

Wij zijn na het bepalen van de thema’s direct gaan kijken naar de statistische analyses die geschikt zijn voor de vraag zodat we zeker wisten dat de resultaten van de enquête optimaal gebruikt kunnen worden. Op deze manier is de geleverde enquête zo waardevol mogelijk.

Efficiënt en doeltreffend
5/5